fbpx

American Gemstone Systems

           อเมริกัน เจมส์สโตน ซิสเต็ม (American Gemstone Systems) หรือเอจีเอส (AGS) ได้เริ่มพัฒนาระบบ เจมส์แวร์ ซอฟท์แวร์ (GemWares software) ในปีพ.ศ. 2555 เพื่อแก้ปัญหาในการขยายตัวของธุรกิจการผลิตในประเทศไทยสู่ตลาดออนไลน์  ในช่วงที่ผ่านมา, เจมส์แวร์ ซอฟท์แวร์ ได้ขยายขอบเขตให้กับลูกค้าในการส่งใบเสนอราคาผ่านทางระบบออนไลน์ สำหรับสินค้าสั่งทำที่ต้องผ่านระบบการผลิต โดยสร้างมาตราฐานราคา และใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ รวมถึงควบคุมขั้นตอนการผลิตทั้งหมด และอนุญาติให้มีการใช้ระบบสำหรับติดตามสินค้าของทั้งโรงงานได้ทุกที่ทุกเวลา หรือที่เรียกว่า “Real time tracking” 

 

           ในปีพศ.2561 อเมริกัน เจมส์สโตน ซิสเต็ม ได้ขยายขอบเขตการทำงานให้กว้างมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่จำเป็นของโรงงานขายส่งสินค้า และเพื่อผลักดันธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขาดกำลังการซื้อจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ แต่มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจและศูนย์กระจายสินค้าให้มีมากยิ่งขึ้น. ซัพพลายเชน (SupplyChain) คือศูนย์กลางในการดำเนินการให้กับธุรกิจค้าส่งเพื่อให้การทำงานกับสินค้าในระบบคงคลังเป็นไปได้อย่างราบลื่นด้วยระบบ จัสต์ อิน ไทม์ (Just in time) ซึ่งก็คือผลิตสินค้าตามความต้องการและส่งมอบทันทีเพื่อลดจำนวนสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในคลัง,ต้นทุน และกำไรให้แก่ผู้ประกอบการ ระบบซัพพลายเชน ได้ถูกออกแบบมาให้มีความยื่นหยุ่นในการใช้ และได้มีการเพิ่มระบบอัติโนมัติในหลายๆกระบวนการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Scroll to Top